Termeni și condiții

1. Definirea termenilor

1.1. Următorii termeni scriși cu majuscule vor avea, dacă din context diferă, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă site-ul de internet aparținând SHN SRL, care se află la adresa www.adriansuhan.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la materiale, informații și servicii oferite de către SHN SRL.

Societatea SHN SRL este reprezentată de mine, ADRIAN ȘUHAN: și are sediul în Loc. Gilău, Bl. E, Ap. 24, Jud. Cluj. Este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1446/03.06.2003 și are codul unic de înregistrare 15481280.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care utilizează acest SITE în scopuri private sau personale și a acceptă TERMENII ȘI CONDIȚIILE acestui SITE.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementării și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii societății SHN SRL sau mie personal, ȘUHAN ADRIAN.

2. Conținutul SITE-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre mine, ȘUHAN ADRIAN, fotografii, proiecte video filmate și editate de către mine, produse și servicii comercializate, ale partenerilor mei cât și alte informații și articole considerate de mine, ȘUHAN ADRIAN ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regulă, în mod gratuit. ȘUHAN ADRIAN iși rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

2.3. SITE-ul meu, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, fotografiile, clipurile video, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuala în vigoare și reprezintă proprietatea mea, ȘUHAN ADRIAN.

2.4. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale mele, ȘUHAN ADRIAN, prevazute de legislația în vigoare.

2.5. Folosirea fotografiilor cu sau fără dronă din portofoliul meu, ȘUHAN ADRIAN, se poate face doar dacă este specificată sursa cu link către site-ul meu și logo-ul ȘUHAN ADRIAN pe fotografii, după următorul model: Sursă foto: Adrian Suhan, sau contracost pe o perioadă de timp stabilită în prealabil printr-un contract scris, fără să fie specificată sursa.

3. Utilizarea SITE-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

3.2. ȘUHAN ADRIAN nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

3.3. SITE-ul meu conține link-uri către alte Site-uri operate de terțe părți, aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe SITE-ul nostru a oricărui link către un Site al unei Terțe Părți nu înseamnă ca acceptam, avizăm sau aprobam conținutul. Nu monitorizăm sau investigăm nici un Site al unei Terțe Părți pentru conformitatea sau acuratețea cu legislația în vigoare. Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc.

4. Drepturile și obligatiile ȘUHAN ADRIAN

4.1. Nu am nicio obligație de a actualiza informațiile de pe SITE-ul meu, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația în vigoare. Îmi rezerv dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, SITE-ul meu și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

4.2. Îmi rezerv dreptul de a aduce modificări în orice moment SITE-ului meu și Termenilor și Condițiilor de Utilizare prin postarea pe SITE, fără nicio altă notificare. Recitiți Termenii și Condițiile de Utilizare în mod regulat deoarece dacă accesați sau utilizați acest SITE se va considera că ați fost de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare în versiunea publicata pe SITE-ul meu în momentul vizitei dvs.

5. Drepturile si obligatiile UTILIZATORILOR

5.1. Vă acord un drept limitat de a accesa și a utiliza SITE-ul meu pentru uz propriu. Nu aveți voie:

(I) să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați SITE-ul meu, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul meu scris în prealabil;

(II) să utilizați în mod derivat SITE-ul meu sau conținutul acestuia;

(III) să descărcați sau să copiați informații în beneficiul unei alte afaceri;

(IV) să utilizați instrumente de extracție a datelor, roboti sau instrumente similare de colectare și extracție de date;

5.2. Nu aveți dreptul să abuzați de SITE-ul meu prin introducerea cu buna știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe SITE-ul meu, sau prin atacarea SITE-ului meu printr-un atac de tip refuz serviciu (DdoS denial – of service attack). O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportez autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a-mi recupera daunele suferite.

5.3. Accesul sau utilizarea SITE-ului meu (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe SITE-ul meu) pot fi interzise prin lege în anumite țări sau jurisdicții. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și reglementarilor aplicabile ale tării din care este accesat SITE-ul meu. Nu garantăm în nici un fel ca SITE-ul meu (sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile de pe SITE-ul meu) este potrivit sau disponibil pentru utilizare în alte țări.

5.4. Sunteți de acord să mă despăgubiți pentru orice răspunderi, pretenții, cheltuieli, pierderi sau alte daune pe care le pot suporta ca urmare a publicării de conținut, comentarii sau materialele postate sau trimise de dvs. pe SITE-ul meu.

6. Concursuri

6.1. Pot face publicitate și organiza concursuri sau extrageri cu premii gratuite pe SITE-ul meu. La astfel de concursuri sau extrageri cu premii gratuite se vor aplica reguli specifice. Citiți cu atenție regulile aplicabile la orice concurs sau extragere cu premii gratuite la care participați deoarece prin participarea la un astfel de concurs sau extragere cu premii gratuite se consideră ca ați acceptat și că respectați aceste reguli.

7. Recenzii si comentarii

7.1. Prin posibilitatea utilizatorilor de a posta conținut sau comentarii în diverse zone ale SITE-ului meu, nu pot cunoaște conținutul fiecărei recenzie sau comentariu afișat pe SITE-ul meu. În cazul în care considerați că orice comentariu sau recenzie afișată pe SITE-ul meu conține o declarație defăimătoare, constituie o încălcare a drepturilor de autor sau a altor drepturi, vă rugăm să mă contactați în scris prin e-mail la adresa pe care o găsiți la secțiunea de CONTACT a SITE-ului meu pentru a elimina recenzia sau comentariul respectiv. Activitatea mea se desfășoară pe principiul „notificare și eliminare”.

8. Nulitate

8.1. În cazul în care o autoritate competentă decide ca oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și condiții de Utilizare este ilegală sau invalidă, conform legii în vigoare, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsură permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne neschimbate.

9. Dispozitii finale

9.1. SITE-ul meu nu va fi întotdeauna disponibil și poate avea anumite erori. Acesta este furnizat pe principiul „așa cum este” și „așa cum este disponibil”, și în măsura permisă de lege, fără garantări, condiții sau garanții de orice fel.