21-50 produse

21-50 produse

5 Euro/produs

  • Fotografii 21 - 50 produse
  • 3-4 fotografii/produs
  • Editare fotografii, corecții luminozitate, culori, contrast, încadrare
  • Tariful este aplicabil produselor care se pot fotografia direct
    și nu necesită alte pregătiri
  • Tariful nu include deplasarea în afara Clujului
  • Fotografierea se face în studio sau în locația clientului
  • Predare materiale pe suport online